Dagvergoedingen dienstreizen 2023

Dagvergoedingen dienstreizen 2023

Dagvergoedingen dienstreizen 2023

Hogere dagvergoeding sinds 01.01.2023!

Doet u als bedrijfsleider regelmatig beroepsmatige verplaatsingen in het binnen- en of buitenland? Dan bestaat de mogelijkheid om van uw vennootschap een belastingvrije forfaitaire vergoeding te ontvangen.

De forfaitaire dagvergoeding kan in principe enkel worden toegekend als de professionele verplaatsing minstens 6 uren duurt.

De bewijslast dat de verplaatsing professioneel is én minstens 6 uur duurt, ligt bij de belastingplichtige.

Tarief dagvergoeding

Binnenlandse dienstreis

€ 19,99

Niet kosteloos verblijf

€ 149,99

Per maand kunnen er maximaal 16 dagvergoedingen toegekend worden.

Forfaitaire maandvergoeding

De bedrijfsleider die regelmatig professionele verplaatsingen doet, kan in plaats van een dagvergoeding een forfaitaire maandvergoeding krijgen, berekend op een gemiddelde
van 16 werkdagen per maand.

Deze maandvergoeding bedraagt 319,84 euro (16 dagen x 19,99 euro).

Het voordeel van een forfaitaire maandvergoeding is dat u niet moet bewijzen dat
de dagelijkse professionele verplaatsingen minstens 6 uren duren.

40-dagen regel

Als u op jaarbasis meer dan 40 dagen naar eenzelfde plaats gaat werken, is er geen sprake meer van een dienstreis. Als bvb. een consultant elke week minimum 1 dag naar dezelfde klant gaat, kan deze voor die verplaatsingen geen gebruik maken van de binnenlandse dagvergoeding.

Aftrekbaar

De kostenvergoeding is voor de vennootschap aftrekbaar als beroepskost en privé niet belastbaar.

Ter info:
* de forfaitaire dag- of maandvergoeding komt enkel toe aan een bedrijfsleider. Een zelfstandige zonder vennootschap (eenmanszaak of vrije beroeper) kan deze forfaitaire bedragen niet gebruiken om de werkelijke beroepskosten te bepalen.
* een maaltijdcheque en een dagvergoeding voor dezelfde dag uitkeren, doet u beter niet.

Prepare for takeoff

Op zoek naar zakelijke kansen?