Aangiftetermijnen personenbelasting inkomsten 2023

Aangiftetermijnen personenbelasting inkomsten 2023

Aangiftetermijnen personenbelasting inkomsten 2023

Personenbelasting 2023

De aangifte personenbelasting staat voor de deur, maar wanneer moet jouw aangifte nu precies uiterlijk worden ingediend?

Dit hangt af van de aard van je inkomsten en de wijze waarop je indient. Betreft het een eenvoudige of complexe aangifte, en dien je in op papier of via MyMinfin (Tax-on-web)?

Eenvoudige aangifte

 • Op papier: uiterlijk 30 juni 2024
 • Via Tax-on-web: uiterlijk 15 juli 2024

“Complexe” aangifte

Heb je specifieke inkomsten (complexe aangifte), dan kan je de aangifte online indienen tot en met 16 oktober 2024.

Dit is het geval:

 • als je bepaalde inkomsten aangeeft:
  • winsten en/of baten
  • bezoldigingen van bedrijfsleiders
  • bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden)
  • buitenlandse beroepsinkomsten
 • of als je voor de eerste keer het volgende aangeeft:
  • een onroerend goed in het buitenland?
  • een onderhoudsuitkering die u ontvangt van of betaalt aan een persoon in het buitenland ?
  • een lening afgesloten in het buitenland?
  • een juridische constructie ?
  • de toepassing van de bijzondere belastingregeling voor ingekomen belastingplichtigen/onderzoekers

Dien je jouw complexe aangifte in vóór 1 september 2024, dan zal je van een snellere terugbetaling genieten of zal je later kunnen betalen. 

Heb je een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen?

Controleer dan nauwkeurig of jouw gegevens juist en volledig zijn. Is dat het geval, dan hoef je niets te doen.  Zijn jouw gegevens onjuist of onvolledig, dan dien je deze te corrigeren.

 • Op papier:  uiterlijk 30 juni 2024 
 • via Tax-on-web: uiterlijk 15 juli 2024 

Moet jouw vereenvoudigde aangifte worden gewijzigd naar een complexe aangifte, dan moet je uiterlijk 15 juli 2024 een verlenging van de wijzigingstermijn aanvragen en de aangifte zelf uiterlijk op 16 oktober 2024 indienen via Tax-on-web.

Al deze termijnen gelden zowel voor de belastingplichtigen zelf als voor de mandatarissen.

Verzamel dus tijdig al je gegevens en dien tijdig in!

 

Prepare for takeoff

Op zoek naar zakelijke kansen?