Vergroening van mobiliteit in België

Vergroening van mobiliteit in België

Vergroening van mobiliteit in België

mobiliteit

België staat voor een fundamentele uitdaging: zijn transportsysteem groener maken om aan de Europese en internationale milieudoelstellingen te voldoen.

Het Belgische milieubeleid is sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen. Auto’s, vrachtwagens en andere vervoerswijzen dragen aanzienlijk bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Het drukke verkeer in steden als Brussel, Antwerpen en Gent veroorzaakt ook ernstige luchtvervuiling en gezondheidsproblemen voor de bevolking.

De Belgische overheid heeft verschillende maatregelen ingevoerd om duurzaam transport te garanderen:

1. Stimuleren van elektrisch vervoer
Er zijn subsidies en fiscale voordelen voor de aanschaf van elektrische voertuigen. Bovendien wordt er geïnvesteerd in de uitbreiding van laadinfrastructuur om gebruikers tegemoet te komen.

2. Fietsvriendelijke steden
Er worden aanzienlijke investeringen gedaan in fietsinfrastructuur. Fietssnelwegen, veilige fietspaden en fietsstallingen worden aangelegd om fietsen een aantrekkelijker alternatief te maken.

Ook gelooft de overheid sterk in alternatieven die kunnen bijdrage tot een groenere mobiliteit:

1. Deelmobiliteit
Deelauto’s, -fietsen en -scooters worden steeds populairder. Dit vermindert de noodzaak voor privébezit van voertuigen en vermindert de verkeersdrukte.

2. Smart Mobility
Technologische innovaties zoals slimme verkeerslichten, real-time verkeersinformatie en intelligente transportsystemen helpen om het verkeer efficiënter te maken en de uitstoot te verminderen.

3. Duurzame brandstoffen:
Er wordt onderzoek gedaan naar en geïnvesteerd in alternatieve brandstoffen zoals waterstof en biobrandstoffen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

 

Uitdagingen en toekomstperspectieven

Hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt, zijn er nog steeds uitdagingen die overwonnen moeten worden:

- Infrastructuur: De laadinfrastructuur voor EV's moet uitgebreid en geoptimaliseerd worden om aan de groeiende vraag te voldoen.

- Financiering: De transitie naar groene mobiliteit vergt aanzienlijke investeringen. Het vinden van de juiste financieringsbronnen is essentieel voor de voortgang.

2.Impact op de bedrijfswagens

Op het gebied van bedrijfswagens heeft de regering volgende doelstelling vooropgezet: tegen 2026 moet alle nieuwe bedrijfswagens koolstofneutraal zijn. Alle partijen zoals werkgevers, leasingmaatschappijen e.a. starten dus maar beter tijdig met een uitstippelen van een plan.

2.1 Fiscale aftrekbaarheid

De exacte datum van aanschaf (aankoop, leasing of huur) is bepalend om te weten welke regels toegepast dienen te worden. Hierbij maken de nieuwe regels logischerwijs een duidelijk onderscheid tussen voertuigen met een verbrandingsmotor en elektrische wagens.

2.1.1 .Benzine- en dieselwagens

2.1.1.1. Aangeschaft vóór 1 juli 2023

De huidige regels blijven van toepassing.

Aftrek % = 120 – (0,5 x aantal g/km CO2 x brandstof coëfficiënt)

Coëfficiënt

Brandstof

1

Diesel

0,95

Benzine, LPG, …

0,9

CNG met fiscale PK <12

2.1.1.2. Wagens aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025

De fiscale aftrekbaarheid bouwt vanaf 2025 stelselmatig af.

2025

75% maximale aftrek

2026

50% maximale aftrek

2027

25% maximale aftrek

Vanaf 2028

0% aftrek

 

2.1.1.3. Wagens aangeschaft vanaf 1 januari 2026

De fiscale aftrekbaarheid is volledig verdwenen.

2.1.2. Elektrische wagens

Tot 2026 blijven wagens zonder enige vorm van co2-uitstoot 100% aftrekbaar.

De aftrekbaarheid bouwt de volgende jaren stelselmatig af:

2027

95% maximale aftrek

2028

90% maximale aftrek

2029

82,5% maximale aftrek

2030

75% maximale aftrek

Vanaf 2031

67,5% aftrek

 

2.1.3. Plug-in hybride wagens

Elke ondernemer die vanaf 1 januari 2023 een plug-in hybride aanschafte zal slechts kunnen genieten van 50% aftrek op de benzine- of dieselkosten.

De uitgaven voor het opladen blijven wel 100% aftrekbaar.

Op 1 januari 2026 verdwijnt de fiscale aftrekbaarheid net zoals voor benzine- en dieselwagens.

2.2. Laadstation: fiscale bonus tot 31/08/2024

Elke bedrijfsleider die vóór 31 augustus 2024 bij hem thuis een laadstation plaatst kan genieten een belastingvermindering van 15%.

Ook voor vennootschappen staat de deur nog open voor een verhoogde kostenaftrek. Als de onderneming een publiek vrij toegankelijk laadstation plaatst kan ze genieten een verhoogde aftrek van 150%.

 

De nieuwe regels voor de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens in België markeren een significante stap in de richting van een duurzamer mobiliteitssysteem. Bedrijven en werknemers zullen zich moeten aanpassen aan deze veranderingen om een verbeterende luchtkwaliteit waar te maken.

 

Prepare for takeoff

Op zoek naar zakelijke kansen?